افراد

محمدرضا معینی

محمدرضا معینی

مدیر حراست

شماره تماس :

031-57995403

بهمن صادقی

بهمن صادقی

مدیر امور مالی

شماره تماس :

031-57995200

مرضیه سجادی

مرضیه سجادی

رئیس اداه امور اداری

کارشناس کارگزینی هیئت علمی، حقوق و دستمزد

شماره تماس :

031-57995202

امیرحقانی

امیرحقانی

مسئول دفتر

شماره تماس :

031-57770691

امیرحسین میرزائی

امیرحسین میرزائی

مسئول طرح و برنامه

شماره تماس :

031-57995200

حسن علی‌پرست

حسن علی‌پرست

مسئول طرح هاي عمراني

شماره تماس :

031-57995203

حمید امیری

حمید امیری

متصدی کتابخانه

شماره تماس :

031-57995401

ایمان محمدی

ایمان محمدی

کارشناس تربیت بدنی،امور فرهنگی و امور دانشجویی

شماره تماس :

031-57995208

سید علی دهقانی

سید علی دهقانی

کارشناس فناوری اطلاعات

شماره تماس :

031-57995402

بهاره سادات صاحبی

بهاره سادات صاحبی

کارشناس گروه

کارشناس آموزش رشته های آمار، ریاضی و تحصیلات تکمیلی

شماره تماس:

031-57995302

زهره سقایی

زهره سقایی

کارشناس آموزشی

رشته های : مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر

شماره تماس :

031-57995209

الهام حاجی‌شریفی

الهام حاجی‌شریفی

کارشناس پژوهشی و کارشناس امور فارغ التحصیلان

شماره تماس :

031-57995301

فاطمه سادات صانعی موسوی

فاطمه سادات صانعی موسوی

کارشناس کارگزینی غیر هیئت علمی

شماره تماس :

031-57995202

اعظم‌سادات هاشمی

اعظم‌سادات هاشمی

کارشناس امور خوابگاه

شماره تماس :

031-57995404