بنیاد علمی - فرهنگی نیکان

بنیاد علمی - فرهنگی نیکان

بنیاد علمی - فرهنگی نیکان حامی دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

اولین جلسه بنیاد علمی و فرهنگی (خیرین حامی) دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار ۱۴ دی ماه سال ۹۶ ساعت ۱۵ در سالن کنفرانس دانشکده برگزار گردید.

این جلسه به دعوت مسئولین دانشکده  و با حضور مسئولین، معتمدین، خیرین و فرهیختگان شهرستان خوانسار برگزار شد.

 

در تاریخ  ۱۴ دی ماه سال ۹۶ ساعت ۱۵ با همت مسئولین  دانشکده  اولین جلسه بنیاد علمی و فرهنگی (خیرین حامی) دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار در سالن کنفرانس و با حضور جمعی از مسئولین و خیرین و معتمدین  شهرستان  برگزار گردید

در این جلسه آقای دکتر داود میرزائی رئیس دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اهداف  تشکیل این بنیاد را به شرح ذیل بیان داشتند

• بستر سازي جهت تسهیل در امر سرمایه گذاري بهینه خیّرین آموزش عالی
• شناسایی، تقدیر و حمایت همه جانبه از خیّرین و واقفین دانشکده
• برنامه ریزي و سازماندهی براي جذب کمکهاي مردمی و دولتی در جهت ساخت فضاهاي مورد نیاز دانشکده
• نظارت به منظور حسن احداث پروژه هاي خیّرساز دانشگاه
• نظارت و پیگیري تخصیص سهم پنجاه درصدي وزارت علوم از پروژه هاي خیّرساز
• حمایت از دانشجویان بی بضاعت از طریق راه اندازي صندوقهاي قر ض الحسنه و نیکوکاري
• حمایت از طرحهاي پژوهشی و تحقیقاتی دانشجویان و اساتید
• حضور و مشارکت در خرید و تأمین تجهیزات و خدمات مورد نیاز دانشکده
• ایفاي نقش فعال براي ارتباط دانشگاه با صنعت، تجارت و به طور کلی فضاي کسب و کار
• حمایت از کارآفرینان جوان دانشجو و شرکت هاي دانش بنیان نوپا
• کمک به ایجاد بسترها و زیرساختهاي لازم جهت ارتقاي دانشکده به دانشگاه

 

در ادامه نماینده محترم مردم خوانسار و گلپایگان در مجلس شورای اسلامی و همپنین فرماندار محترم شهرستان پیرامون موضوع جلسه صحبت های لازم را بیان نمودند.

  مهمان ویژه این مراسم جناب اقای دکتر هوشنگ طالبی ریاست محترم دانشگاه اصفهان؛ دیگر سخنران این جلسه بودند . ایشان طی صحبت های ,  نظرات خود را در خصوص موضوع جلسه بیان داشتند

در انتهای جلسه ، هیات امنا این بنیاد با رای حاضرین انتخاب گردیدند

همچنین  اقای دکتر طالبی رئیس دانشگاه اصفهان باتفاق آقای دکتر میرزایی ریاست دانشکده در حوزه علمیه ولی عصر (عج) حضور یافته و  با حضرت آیت الله ابن الرضا (دامت برکاتته) دیدار و گفتگو نمودند.