محتوا

گزارش تصویری بازدید نماینده وزارت علوم به همراه نماینده شهرستان های خوانسار و گلپایگان

شنبه، ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 95

بازدید آقای دکتر رحیمی، معاون پژوهشی و فناروری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

کارنامه سلامت

طرح پایش سلامت جسمی و روانشناختی دانشجویان

دوشنبه، ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ 296

گزارش تصویری

بازدید نماینده شهرستان های خوانسار و گلپایگان از دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

دوشنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ 60

گزارش تصویری

دوشنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ 22

سخنرانی پروفسور فرناندز در دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

سخنرانی پروفسور فرناندز از دانشگاه والادلید اسپانیا در دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

یکشنبه، ۰۴ اسفند ۱۳۹۸ 321

سخنرانی پروفسور فرناندز از دانشگاه والادلید اسپانیا در دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار
زمان: شنبه ۲۶ بهمن
مکان: سالن میرزاخانی
عنوان:
Divergent series, asymptotic expansions, summability.

چکیده:
In this talk I will make a survey, with historical motivations, about the applications of divergent series in order to treat different problems related with differential equations. We will introduce the theory of summability, developed by Malgrange and Ramis among others, and present some recent progresses in this field, related with the treatment of singularly perturbed differential equations. More precisely, the theory of monomial asymptotic expansions will be presented with some applications and possible future developments.

گزارش تصویری (زمستان 98)

یکشنبه، ۰۴ اسفند ۱۳۹۸ 298

سخنرانی هفته پژوهش

یکشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۸ 351