محتوا

تقویم نیم سال دوم 1399 1400

چهارشنبه، ۱۹ آذر ۱۳۹۹ 388

گزارش تصویری بازدید نماینده وزارت علوم به همراه نماینده شهرستان های خوانسار و گلپایگان

شنبه، ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 141

بازدید آقای دکتر رحیمی، معاون پژوهشی و فناروری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

کارنامه سلامت

طرح پایش سلامت جسمی و روانشناختی دانشجویان

دوشنبه، ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ 340

گزارش تصویری

بازدید نماینده شهرستان های خوانسار و گلپایگان از دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

دوشنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹ 107