انتصاب مدیر گروه‌ آموزشی ریاضی و آمار دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

انتصاب مدیر گروه‌ آموزشی ریاضی و آمار دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

پنج شنبه، ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ 72

رئیس دانشگاه اصفهان طی حکمی، دکتر وحید نکوخو را به سمت مدیرگروه آموزشی ریاضی و آمار دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار منصوب کردند.