ارتقاء به مرتبه دانشياری دكتر وحید نکوخو

ارتقاء به مرتبه دانشياری دكتر وحید نکوخو

یکشنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ 140

جناب آقاي دكتر نکوخو

ارتقای شایستهٔ جنابعالی به مرتبه دانشیاری را  تبریک می‌گوییم و از ایزد منّان  توفیقات بیشتر جنابعالی را خواستاریم.