اطلاعیه آغاز نیمسال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۹

اطلاعیه آغاز نیمسال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۹

سه شنبه، ۲۰ آبان ۱۳۹۹ 1525

برای مشاهده / دانلود کلیک کنید

*دانشجویان عزیز توجه داشته باشید در راهنمای فوق بعضی از متون به صورت لینک قرار داده شده و با خط زیر آن ها خط کشیده شده است، با کلیک به روی آن متن ها میتوانید به صفحه اشاره شده مراجعه نمایید*