گزارش تصویری بازدید نماینده وزارت علوم به همراه نماینده شهرستان های خوانسار و گلپایگان

گزارش تصویری بازدید نماینده وزارت علوم به همراه نماینده شهرستان های خوانسار و گلپایگان

شنبه، ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 94

بازدید آقای دکتر رحیمی، معاون پژوهشی و فناروری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار