کارنامه سلامت

کارنامه سلامت

طرح پایش سلامت جسمی و روانشناختی دانشجویان

دوشنبه، ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ 401

دانشجوی گرامی

با سلام


ضمن تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، به عرض می رساند امسال طرح پایش و غربالگری سلامت برای همه دانشجویان شاغل به تحصیل از سوی دفنر مشاوره و سلامت وزارت علوم الزامی شده و جزء مراحل انتخاب واحد می باشد (سال های گذشته فقط برای دانشجویان جدیدالورود انجام می گرفت). لذا خواهشمند است جهت تکمیل کارنامه سلامت به نکات ذیل توجه فرمائید.

شخصاً در بازده زمانی 15 شهریور ماه لغایت 15 آبان ماه سال جاری با مراجعه به آدرس اینترنتی ذیل نسبت به تکمیل فرم سلامت اقدام نمائید و از سپردن تکمیل فرم به اشخاص دیگر جداًخودداری فرمائید.

تأئیدیه انتخاب واحد ترم جاری منوط به پر کردن فرم سلامت و تأئید مرکز مشاوره می باشد و چنانچه فرم پر نشود فایل آموزشی دانشجو غیر فعال می گردد.

لینک آدرس سامانه کارنامه سلامت روان:

http://portal.saorg.ir/mentalhealth

لینک آدرس سامانه کارنامه سلامت جسم:

http://portal.saorg.ir/physicalhealth

                                                          با سپاس از همکاری شما
@counseling_khansar