پیام تسلیت

پیام تسلیت

چهارشنبه، ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ 44

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام

جناب آقای دکتر قانعی عزیز، خبر خبر غم انگیزی است، خبر درگذشت پدر چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور مینشیند. خاطرم هست در این دو سال اخیر هر بار در گرفتاریها و سنگینی مسئولیتهای اجرائی صحبتی با یکدیگر داشتیم از نگرانیها و دغدغه های ارزشمندتان برای رسیدگی به پدر بزرگوارتان صحبت مینمودید. علیرغم مسئولیت اجرائی خطیری که در دانشکده به ویژه در این روزهای مملو از چالش به عهده داشتید شاهد تمام تلاشهای شما برای خدمت کردن به آن مرحوم بودم. هرچند زحمات والدین را نمیشود به هیچ عنوان جبران کرد اما، حضورتان و خدمتتان در این سالها را توفیقی میدانم که خدا را شکر از آن بهره مند بودید.

آرزو می کنم خداوند صبری به وسعت و بزرگی این غم به شما و بازماندگان محترم عنایت فرماید.

خداوند بزرگ روح این عزیز  از دست رفته را قرین رحمت خودش فرماید. آمین

سعید وحدتی - رئیس دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار