مدیریت سبز و طراحی طرح جامع فضای سبز دانشگاه

مدیریت سبز و طراحی طرح جامع فضای سبز دانشگاه

دوشنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ 392

جلسه رئیس دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار با جناب آقای دکتر مهدی قیصری دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان
عنوان جلسه: مدیریت سبز و طراحی طرح جامع فضای سبز دانشگاه
در ابتدای جلسه رئیس دانشگاه جناب آقای دکتر سعید وحدتی ضمن خیر مقدم به مهمانان جلسه، شرح کلی از اقدامات دانشگاه در راستای مدیریت سبز و همچنین مطالعات شرایط اقلیمی و جغرافیایی دانشگاه مطرح نمودند.
از جمله اقدامات اشاره شده در این جلسه تهیه گزارش آنالیز خاک زمینهای دانشکده، گزارش جامع هواشناسی، برآوردهای منابع آبی، احداث استخر ژئوممبران با ظرفیت 10 هزار متر مکعب، راه اندازی پکیجهای تصفیه 100% فاضلابهای دانشکده و خوابگاه و همچنین لوله کشی آبیاری قطره ای بود.


در ادامه‌ی جلسه جناب آقای دکتر قیصری ابتدا با بیان اینکه به عنوان یک خوانساری و شخصی که از بنیان‌گذاران مبحث مدیریت سبز در دانشگاهها و مؤسسات اموزش عالی کشور بوده‌اند از اقدامات انجام گرفته توسط مسئولین دانشکده در این حوزه تشکر نموده و با توجه به تجربیات ارزنده‌ خود در موضوع توسعه فضای سبز پایدار و نیز شرایط و اولویت های مطرح شده از سوی رئیس دانشگاه پیشنهادات خود را جهت طراحی طرح جامع فضای سبز دانشگاه بیان نمودند. در ادامه مقرر گردید با ادامه جلسات کارشناسی و مشورتی طرح جامع فضای سبز دانشکده ظرف چند ماه آینده تهیه گردد. در پایان بازدید میدانی از دانشکده به عمل آمد.
لازم به ذکر است آقای دکتر قیصری دانش‌آموخته دبیرستان دکتر علی شریعتی خوانسار، دكتري در رشته علوم و مهندسي آب، گرايش آبياري و زهكشي، دانشگاه تربيت مدرس تهران، پسادكترا، دانشكده مهندسي كشاورزي و بيولوژي، دانشگاه جورجيا آمريكا بوده و دو دوره فرصت مطالعاتی را نیز در دانشگاههای جورجيا آمريكا و گروه علوم خاک، دانشگاه مانی توبا، کانادا را در کارنامه خود دارند.