گزارش تصویری (زمستان 98)

گزارش تصویری (زمستان 98)

یکشنبه، ۰۴ اسفند ۱۳۹۸ 245

 

تصویر برف روبی کارکنان از ساختمان در دست احداث سلف به همراه رئیس دانشکده جناب دکتر وحدتی

تصویر در ورودی ساختمان آموزشی زمستان 98