چهارمین نشست عادی از دوره هفتم کمیسیون دائمي هيات امناي دانشگاه اصفهان

چهارمین نشست عادی از دوره هفتم کمیسیون دائمي هيات امناي دانشگاه اصفهان

یکشنبه، ۰۴ اسفند ۱۳۹۸ 159

چهارمین نشست عادی از دوره هفتم کمیسیون دائمي هيات امناي دانشگاه اصفهان با حضور کليه اعضاي حقيقي و حقوقي اين کميسيون از ساعت ۹ الي ۱۲:۳۰ روز چهارشنبه ۱۱/۱۰/۹۸ در دفتر رياست دانشگاه اصفهان برگزار گرديد.

در این جلسه موضوعات مختلفی در قالب موضوعات مربوط به اعمال سیاست‌های راهبردي و موضوعات مربوط به امور جاري موسسات عضو هيات امناي دانشگاه اصفهان شامل دانشگاه اصفهان، دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار و مرکز آموزش عالي شهرضا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد موارد مصوب در دستور جلسه چهارمين نشست عادي از دوره هفتم هيات امنا که قرار است در تاريخ ۷/۱۱/۹۸ در دفتر وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري تشكيل شود، قرار گيرد.

از جمله مهمترین موارد مصوب در این جلسه میتوان به بررسی گزارش حسابرسي از عملکرد مالي سال ۱۳۹۷ موسسات عضو هيات امنا، بررسي تعيين ميزان شهريه نوبت دوم، آموزش مجازي و پرديس موسسات عضو هيات امنا در سال تحصيلي ۱۳۹۹-۱۴۰۰، انتخاب حسابرس جهت بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۹۸ موسسات عضو، تعیین نماینده کمیسيون دائمي هيات امنا در هيأت اجرايي منابع انساني دانشگاه اصفهان و بررسي صدور مجوز استخدام اعضاي غيرهيات علمي در موسسات عضو براساس سهميه اختصاص يافته به اين موسسات در قالب فراخوان آتي وزارت عتف و برگزاري آزمون نام برد.

لازم به ذکر است که اعضای حقوقی کمیسیون دائمي هيات امناي دانشگاه اصفهان آقايان دکتر مجتبي صديقي رئيس سازمان امور دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس كميسيون، دكتر هوشنگ طالبي رئيس دانشگاه اصفهان و دبير كميسيون، دكتر سعید وحدتی رئیس دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار، دکتر صادق مطهر رئيس مرکز آموزش عالي شهرضا، دكتر شهاب كسكه عضو هيات علمي و معاون مركز هيات‌هاي امناء و هيات‌هاي مميزه وزارت عتف و دكتر نعمتاله اكبري رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان اصفهان و اعضاي حقيقي كميسيون دائمي هيات امناي دانشگاه اصفهان آقايان دكتر پيمان صالحي معاون تجاري‌سازي و نوآوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، دكتر حيدرعلي عابدي نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي، دكتر سيدمهدي ابطحي رئيس دانشگاه صنعتي اصفهان دكتر منصور معظمي دانش آموخته دانشگاه اصفهان و معاون سابق وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس هيات عامل ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)، دکتر علیرضا فیروز عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، دکتر ولياله ميرخاني عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان و دکتر محمدرضا ايرواني؛ عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان ميباشند.

علاوه بر اعضای حقیقی و حقوقی، آقايان دکتر بابک صفاري مدير دفتر برنامه، بودجه و تشکيلات دانشگاه اصفهان، مسعود بهراد مدير امور مالي دانشگاه اصفهان و نماينده حسابرس منتخب هيات امنا نيز در اين جلسه حضور داشتند.