تقویم آموزشی و تفصیلی نیم سال دوم سال تحصیلی98-99.

تقویم آموزشی و تفصیلی نیم سال دوم سال تحصیلی98-99.

یکشنبه، ۱۷ آذر ۱۳۹۸ 1140

برای مشاهده تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی 98-99 با توجه به شکل زیر وارد قسمت معاونت آموزشی شوید

و پس از ورود به پنل معاونت آموزشی پژوهشی و دانشجویی مطابق راهنمای تصویری زیر به قسمت تقویم آموزشی مراجعه نمایید

 

یا با کیلک روی لینک زیر به پنل مورد نظر منتقل شوید