بازدید نمایندگان شورای شهر و انجمن خیرین نیکان از پروژه های در حال احداث در دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

بازدید نمایندگان شورای شهر و انجمن خیرین نیکان از پروژه های در حال احداث در دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

پنج شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸ 408

بازدید نمایندگان شورای شهر و انجمن خیرین نیکان از پروژه های در حال احداث در دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار
این بنا از سال 1391 در 2 طبقه با مساحت 1000 متر و سالن ورزشی به مساحت 1800 متر در دست احداث میباشد که پیش بینی میشود ساختمان اداری در نیمه دوم سال 1398 مورد بهره برداری قرار بگیرد و ساختمان فعلی دانشکده به عنوان ساختمان کلاسی مورد استفاده قرار بگیرید .