سخنرانی عمومی

سخنرانی عمومی

این سخنرانی در تاریخ 22 مهر ماه 1398 در دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار برگزار گردید

پنج شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸ 354

عنوان:

آشفتگی در بخش انرژی و ضرورت توسعه انرژی تجدیدپذیر 

 

برگزار شد.

سخنران:

دکتر سید هاشم اورعی میرزمانی

(صفحه خانگی،CV)

 

استاد دانشکده  مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

 

 

 زمان: روز دوشنبه 22 مهرماه 1398 ساعت 13:30

مکان:دانکشده ریاضی و کامپیوتر- سالن کنفرانس  میرزاخانی