پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي در دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي در دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

پنج شنبه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ 1298

پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي در دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار در رشته های:
کارشناسی روزانه ریاضیات و کاربردها
کارشناسی روزانه آمار و کاربردها
کارشناسی نوبت دوم مهندسی کامپیوتر
کارشناسی نوبت دوم علوم کامپیوتر


پذیرفته شدگان ضمن بهره‌مندی از امکانات و تسهیلات دانشجویی همچون:

خوابگاه برای دانشجویان دختر و پسر

غذای دانشجویی

وام دانشجویی

امکانات ورزشی

سرویس ایاب و ذهاب برای رفت و آمد به دانشکده

در صورت داشتن شرایط تحصیلی ممتاز مشمول بورس های تحصیلی انجمن نیکان (خیرین حامی دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار) نیز خواهند شد.

سامانه پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه سال ۱۳۹۸:
http://register1.sanjesh.org/sarasariup