درباره دانشکده
دانشکده رياضی و کامپيوتر خوانسار
در سال 1374 با صدور مجوز از سوی شورای گسترش وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری تحت عنوان مرکز آموش عالی  خوانسار با یک رشته تحصیلی رياضی کاربردی در مقطع کارشناسی کار خود را آغاز کرد.
در سال 1380 اولین ساختمان اداری ،آموزشی این مرکز بازیر بنای 5000 متر مربع  که با اعتبار مردمی توسط خیرین خوانساری مقیم تهران احداث شده بود افتتاح و همزمان مرکز آموزش عالی به دانشکده رياضی و کامپيوتر ارتقا پیدا کرد.
درسالهای 1380 تا 1386  رشته های آمار روزانه و شبانه و رياضی کاربردی شبانه نیز ايجاد گرديد.  همچنین تعداد 6 نفر هيات علمی بصورت استخدام و بورسیه جذب گرديدند.
در سال 1385اولین خوابگاه مجهز خواهران با ظرفيت 264 نفر و امکانات کامل توسط خیر نیکوکار آقای حاج فضل اله جواهری احداث و افتتاح گردید.
در این دانشکده امکانات رفاهی شامل خوابگاه خواهران ،سلف سرویس صبحانه ،ناهار و شام در دومکان دانشکده و خوابگاه، سرویس ایاب و ذهاب و امکانات آموزشی شامل کتابخانه، سایت کامپیوتر و دیگر امکانات لازم ایجاد گردیده است.