تماس با ما

  •  خوانسار - ابتدای بلوار نماز - دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار
  •  تلفن ثابت03157770691-3
  •  ایمیلinfo@khansar-cmc.ac.ir