دیدار نوروزی اعضای هیات علمی و کارمندان دانشکده با رییس و اعضای هیات رییسه دانشکده.

دیدار نوروزی اعضای هیات علمی و کارمندان دانشکده با رییس و اعضای هیات رییسه دانشکده.

به مناسبت آغاز سال جدید دیدار نوروزی اعضای هیات علمی و کارمندان دانشکده با رییس و اعضای هیات رییسه دانشکده در سالن کنفرانس دانشکده برگزار گردید.

پنج شنبه، ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 476

به مناسبت آغاز سال جدید دیدار نوروزی اعضای هیات علمی و کارمندان دانشکده با رییس و اعضای هیات رییسه دانشکده در سالن کنفرانس دانشکده برگزار گردید.

در این جلسه آقای دکتر میرزائی و معاونین محترمشان ضمن تبریک به مناسبت آغاز سال جدید گزارشی از عملکرد دانشکده در سال 96 و برنامه های آتی در سال 97 ارائه دادند.