برگزاری همایش دانستنیهای جدید از ایدز و مضرات مشروبات الکلی

برگزاری همایش دانستنیهای جدید از ایدز و مضرات مشروبات الکلی

شنبه، ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ 287

در تاریخ ۳۰ بهمن ۹۶ همایشی با عنوان : دانستنیهای جدید از ایدز و مضرات مشروبات الکلی در سالن اجتماعات دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار برگزار شد . این همایش با همکاری ادارات و سازمان ها ی خوانسار شامل : مرکز بهداشت . دانشکده ریاضی و کامپیوتر . آموزش و پرورش . سازمان تبلیغات . اداره فرهنگ و ارشاداسلامی . بهزیستی . دانشگاه پیام نور . اموزشکده فنی . بهزیستی و شهرداری خوانسار برگزارشد .
در همایش مذکور معاون محترم فرمانداری . رییس مرکز بهداشت و خانم دکتر روح الهی در خصوص موضوع جلسه سخنرانی نمودند.

روابط عمومی دانشکده