انتخابات کانون ها و انجمن های علمی دانشکده

انتخابات کانون ها و انجمن های علمی دانشکده

یکشنبه، ۲۱ آبان ۱۳۹۶ 819


قابل توجه دانشجویان گرامی

انتخابات کانون ها و انجمن های علمی دانشجویی دوشنبه 22/8/96 ساعت 9 صبح الی 14 بعدازظهر در طبقه همکف دانشکده برگزار م گردد.