موفقیت دانشجویان دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار در قبولی مقطع دکتری و کارشناسی ارشد

موفقیت دانشجویان دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار در قبولی مقطع دکتری و کارشناسی ارشد

موفقیت دانشجویان دانشکده در راهیابی به مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد را به تمامی اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده تبریک عرض می‌نماییم.

جمعه، ۲۸ مهر ۱۳۹۶ 1558

موفقیت دانشجویان دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار در راهیابی به مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد را به تمامی اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار تبریک عرض می‌نماییم.

لیست قبولی دانشجویان به شرح ذیل می‌باشد.

لیست دانشجویان دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

پذیرفته شده در مقطع دکتری سال 1396

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته قبولی

دانشگاه قبولی

1

لیلا پولادی

 

علم و صنعت

2           

علی قلاوند

ریاضی - گراف

کاشان

3

مریم براتی

ریاضی محض - گراف

خواجه نصیر الدین طوسی

 

لیست دانشجویان دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد سال 1396

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته قبولی

دانشگاه قبولی

1

سمیرا ابوالحسنی

هندسه

صنعتی اصفهان

2

مریم اشراقی

جبر

صنعتی اصفهان

3

فرزانه اشرفیان

 

تربیت مدرس

4

مائده افشاریان

هندسه

اصفهان

5

سمانه امیدی

آمار ریاضی

شیراز

6

مهتاب امیرحاجلو

آنالیز عددی

کاشان

7

معصومه امینی

آنالیز

اصفهان

8

مائده بابایی

هندسه

اصفهان

9

زینب بزرگیان

ریاضی مالی

شاهد

10

مریم بهروان

آمار اجتماعی اقتصادی

علامه طباطبایی

11

مریم بهمنی

آمار اجتماعی اقتصادی

خلیج فارس بوشهر

12

فرزانه بیگی

آمار ریاضی

صنعتی اصفهان

13

رعنا توانایی

آنالیز

کاشان

14

فاطمه حسامی

ریاضی محض-جبر

ریاضی و کامپیوتر خوانسار

15

نرگس حسن زاده

هندسه

صنعتی اصفهان

16

فاطمه حیدری

آنالیز

صنعتی اصفهان

17

مائده رستمی

آمار اقتصادی

یزد

18

ندا رستمی

هندسه

صنعتی اصفهان

19

حورا سلیمانی

آمار اقتصادی

اصفهان

20

سحر سلیمان زاده

آنالیز عددی

کاشان

21

ریحانه سیدی

ریاضی محض- آنالیز

ریاضی و کامپیوتر خوانسار

22

نجمه شکیبایی

آمار ریاضی

یزد

23

فاطمه شفیعیان

ریاضی کاربردی

الزهرا

24

خدیجه شمس

آمار ریاضی

اصفهان

25

هاجر شوشتری

آنالیز عددی

صنعتی اصفهان

26

سمیرا ظاهری

جبر

شهرکرد

27

مینا طغیانی

ریاضی کاربردی

اصفهان

28

فاطمه عامری

آمار ریاضی

یزد

29

مهناز علی برونی

ریاضی محض-جبر

ریاضی و کامپیوتر خوانسار

30

زهرا قاضی اف

آمار ریاضی

یزد

31

عاطفه قمشی

آمار اجتماعی

یزد

32

سمیرا سادات کراری

آنالیز

صنعتی اصفهان

33

زینب مسجدی

جبر

اصفهان

34

ندا مقدسی

ریاضی کاربردی

تربیت مدرس

35

زهرا معینی

آنالیز

صنعتی اصفهان

36

لیلا نبی

آمار ریاضی

اصفهان

37

مژگان نخعی

ریاضی محض-جبر

ریاضی و کامپیوتر خوانسار

38

فاطمه نیازی

جبر

الزهرا

39

مرضیه وکیلی

رمز

شهرکرد

40

زهرا هادی

بهینه سازی

یزد

41

خدیجه شمس

آمار زیستی

علوم پزشکی یزد

42

نجمه شکیبایی

آمار زیستی

علوم پزشکی اصفهان