گزارش تصویری (زمستان 98)

گزارش تصویری (زمستان 98)

یکشنبه، ۰۴ اسفند ۱۳۹۸ 90

 

تصویر برف روبی کارکنان از ساختمان در دست احداث سلف به همراه رئیس دانشکده جناب دکتر وحدتی

تصویر در ورودی ساختمان آموزشی زمستان 98