برگذاری اولین جلسه هیات مدیره انجمن علمی فرهنگی نیکان

برگذاری اولین جلسه هیات مدیره انجمن علمی فرهنگی نیکان

چهارشنبه، ۰۶ شهریور ۱۳۹۸ 137

اولین جلسه هیات مدیره انجمن علمی فرهنگی نیکان، خیرین حامی دانشکده در مرداد ماه تشکیل و به غیر از برنامه ریزیها برای گسترش و توسعه فضاهای آموزش و کمک آموزشی، موارد زیر نیز مصوب گردید:


جایزه انجمن نیکان ویژه فارغ التحصیلان برتر دانشکده


جایزه انجمن نیکان ویژه دانشجویانی که در مسابقات علمی و ورزشی کشوری حائز رتبه گردند


اسپانسرینگ مدرسه تابستانی سیمپا ۲۰۲۰


بورس تحصیلی انجمن نیکان ویژه دانش آموزان خوانساری که با رتبه های برتر محل تحصیل خود را دانشکده انتخاب نمایند .