فهرست قبول شدگان مقطع تحصیلات تکمیلی سال 1397 دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

فهرست قبول شدگان مقطع تحصیلات تکمیلی سال 1397 دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

فهرست قبول شدگان مقطع تحصیلات تکمیلی سال 1397 دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

چهارشنبه، ۰۶ شهریور ۱۳۹۸ 401

فهرست قبول شدگان مقطع تحصیلات تکمیلی  سال 1397

دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

فهرست قبول شدگان مقطع تحصیلات تکمیلی  سال 1397

دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام دانشگاه

رشته

مقطع

1

محمد دادخواه

دانشگاه شهر کرد

آنالیز

دکتری

2

سمیه صفدریان

دانشگاه صنعتی اصفهان

ریاضی کاربردی - کنترل

دکتری

3

الهه خسرویان

دانشگاه شیراز

تحقیق در عملیات

دکتری

4

نیلوفر اصلانی

دانشگاه شهید بهشتی

آمار

دکتری

5

ابوالفضل دهقانی  مدیسه

دانشگاه جامع امام حسین

رمز

کارشناسی  ارشد

6

فاطمه دوست محمدی

دانشگاه صنعتی اصفهان

ریاضی محض

کارشناسی ارشد

7

ساجده رشید ی علویجه

دانشگاه اصفهان

ریاضیات مالی

کارشناسی  ارشد

8

ساجده هاشمی

دانشگاه اصفهان

ریاضیات مالی

کارشناسی  ارشد

9

پریسا فراستی

دانشگاه علم و صنعت ایران

آنالیز عددی

کارشناسی  ارشد

10

مریم نریمانی

دانشگاه اصفهان

ریاضی محض

کارشناسی  ارشد

11

فرشته طاهری

دانشگاه شهرکرد

رمز

کارشناسی  ارشد

12

منصوره  صادقی

دانشگاه علامه طباطبائی

آمار اجتماعی و اقتصادی

کارشناسی  ارشد

13

زهرا خلجی

دانشگاه  اصفهان

ریاضی محض

کارشناسی  ارشد

14

زینب کمال

دانشگاه صنعتی  اصفهان

ریاضی کاربردی

کارشناسی  ارشد

15

سمیرا اکبر ی

دانشکده ریاضی  و کامپیوتر خوانسار

آنالیز

کارشناسی  ارشد

16

معصومه  ابدالی

دانشکده ریاضی  و کامپیوتر خوانسار

جبر

کارشناسی  ارشد

17

نرگس سلیمانی

دانشگاه غیر انتفاعی گلپایگان

مهندسی نرم افزار

کارشناسی  ارشد

18

مینا ابراهیمی

دانشگاه کاشان

رمز و کد

کارشناسی  ارشد

19

زهره خیر ی

دانشگاه شهید بهشتی

بیم سنجی

کارشناسی  ارشد

20

رویا داودی

دانشگاه صنعتی اصفهان

ریاضی محض

کارشناسی  ارشد

21

افسانه میرزائی

دانشگاه اصفهان

جبر

کارشناسی  ارشد

22

نرگس سلطانی

دانشگاه اصفهان

آنالیز

کارشناسی  ارشد

23

زهرا رهبر

دانشگاه کاشان

بهینه سازی

کارشناسی  ارشد

24

سیده صغری موسوی

دانشگاه  شهید با هنر کرمان

داده کاوی

کارشناسی  ارشد

25

فاطمه غفاری

دانشگاه اصفهان

جبر

کارشناسی  ارشد

26

حدیث اسماعیلی

دانشگاه صنعتی اصفهان

ریاضی محض

کارشناسی  ارشد

27

مائده افشاریان

دانشگاه صنعتی اصفهان

ریاضی کاربردی

کارشناسی  ارشد

28

فرحناز جعفری

دانشگاه خوارزمی تهران

آنالیز

کارشناسی  ارشد

29

مریم  یزدانی

دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

جبر

کارشناسی  ارشد

30

الهه میر شفیعی

دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

جبر

کارشناسی  ارشد

31

مریم درویشی

دانشگاه خوارزمی  تهران

جبر

کارشناسی  ارشد

32

زهرا  کریمی

دانشگاه اصفهان

آمار ریاضی

کارشناسی ارشد

33

مریم سادات سید صالحی

دانشگاه الزهرا

معادلات دیفرانسیل

کارشناسی ارشد

34

الهام صادقی

دانشگاه تهران

ریاضی کاربردی

کارشناسی ارشد

35

مرضیه خاشعی

دانشگاه الزهرا

آمار و کاربردها

کارشناسی ارشد

36

نرگس برزگر

دانشگاه قم

ریاضی

کارشناسی  ارشد

37

الهام سادات بنی طبا ئی

دانشگاه  اصفهان

ریاضی

کارشناسی  ارشد

38

زهرا پیرداده بیرانوند

دانشگاه لرستان

ریاضی

کارشناسی  ارشد

39

مهسا حاتمی

دانشگاه صنعتی اصفهان

آمار

کارشناسی  ارشد

40

مهدیه رجبی

دانشگاه صنعتی اصفهان

ریاضی

کارشناسی  ارشد

41

کوثر رفیعی

دانشگاه شهید بهشتی

ریاضی

کارشناسی  ارشد

42

زهرا سلیمانی زاده

دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی

ریاضی

کارشناسی  ارشد

43

سید افسانه صالحی

حکیم سبزواری

علوم کامپیوتر

کارشناسی  ارشد

44

زکیه فرجی

دانشگاه صنعتی اصفهان

آمار

کارشناسی  ارشد

45

الهه گرسیوز

دانشگاه اصفهان

ریاضی

کارشناسی  ارشد

46

سحر مبینی پور

دانشگاه صنعتی اصفهان

ریاضی- منطق

کارشناسی  ارشد

47

راضیه محمدی

دانشگاه صنعتی اصفهان

ریاضی

کارشناسی  ارشد

48

زینب موحد زاده

دانشگاه اصفهان

آمار

کارشناسی  ارشد

49

زهرا مختاری

دانشگاه اصفهان

ریاضی

کارشناسی  ارشد

50

پریسا نجفی

دانشگاه شهر کرد

ریاضی

کارشناسی  ارشد