زمان حذف اضطراری (تکدرس)

زمان حذف اضطراری (تکدرس)

چهارشنبه، ۰۷ آذر ۱۳۹۷ 320

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
زمان حذف اضطراری (تکدرس) از شنبه 10 آذرماه لغایت شنبه اول دی ماه می باشد.
متقاضیان از طریق درخواستهای متفرقه ، تقاضای خود را صرفا در بازه زمانی فوق ارسال نمایند.
معاونت آموزشی