زمان حذف اضطراری (تکدرس)

زمان حذف اضطراری (تکدرس)

چهارشنبه، ۰۷ آذر ۱۳۹۷ 73

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
زمان حذف اضطراری (تکدرس) از شنبه 10 آذرماه لغایت شنبه اول دی ماه می باشد.
متقاضیان از طریق درخواستهای متفرقه ، تقاضای خود را صرفا در بازه زمانی فوق ارسال نمایند.
معاونت آموزشی