فرآيند ثبت نام و نحوه اجرا و تكمیل فرم هاي طرح پايش سلامت جسم و روان:

فرآيند ثبت نام و نحوه اجرا و تكمیل فرم هاي طرح پايش سلامت جسم و روان:

سه شنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۷ 1575

نحوه ی تکمیل فرم های سلامت جسم و روان

 

 
 

فرآيند ثبت نام و نحوه اجرا و تكمیل فرم هاي طرح پايش سلامت جسم و روان:

مخصوص دانشجویان جدیدالورود

 

  1. در زمان ثبت نام الکترونيکی با رجوع به سامانه زير اقدام به تکميل فرم کارنامه سلامت روان و جسم نماييد.

لينك آدرس سامانه کارنامه سلامت دانشجويان ورودی جديد:

راهنمای کارنامه سلامت جسم

https://portal.saorg.ir/wp-content/uploads/2017/08/SAO.BPM_.PortalUGL07-01.pdf

کارنامه سلامت جسم

https://Portal.saorg.ir/Physicalhealth

 

راهنمای کارنامه سلامت روان

https://portal.saorg.ir/wp-content/uploads/2017/08/SAO.BPM_.PortalUGL07-01-1.pdf

کارنامه سلامت روان

https://Portal.saorg.ir/mentalhealth

 

  1. بعد از ثبت نام، کد فعال سازی به تلفن همراه و ايميل شما ارسال می شود که تا 5 دقيقه فرصت داريد اين کدها را در سامانه وارد نموده و فرآيند ثبت نام را ادامه دهيد.
  2. بعد از تکميل پرسشنامه نسبت به چاپ خروجی کارنامه اقدام نماييد.
  3. هنگام ثبت نام حضوری، خروجی کارنامه سلامت روان )چاپ شدهرا به امور دانشجویی، سرکار خانم صانعی تحويل دهید.

 آخرین مهلت ثبت نام تا تاریخ 5 آبان می باشد، در غیر اینصورت کارتابل دانشجویی شما بسته و جریمه خواهد شد

تأيید خروجي کارنامه سلامت جسم و روان از سوي مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه جهت درج در پرونده الزامی است.