زمان و نحوه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی

زمان و نحوه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی

شنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 1422

 جهت مشاهده اطلاعیه اینجا کلیلک نمایید.

 

 دانشجویان متقاضی خوابگاه در نیمسال اول مهرماه 97 اتاق پنج نفره روزانه مصوب صندوق رفاه دانشجویان به مبلغ 2.034.627 ریال میباشد.
 دانشجویان متقاضی خوابگاه در نیمسال اول مهرماه 97 اتاق پنج نفره شبانه مصوب صندوق رفاه دانشجویان به مبلغ 3.051.942 ریال میباشد.

 

آدرس سایت ثبت نام : sada.khansar-cmc.ac.ir/stdnew

لینک کارنامه سلامت: http://portal.saorg.ir/physicalealth

 

آدرس: خوانسار انتهای بلوار نماز - دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار 

کد پستی: 8791685163