ترم تابستان

ترم تابستان

جمعه، ۲۲ تیر ۱۳۹۷ 885

قابل توجه کلیه متقاضیان ترم تابستان
برنامه کلاسی دروس در ترم تابستان به شرح ذیل می باشد:
☆احتمال ۱: شنبه - دوشنبه- چهارشنبه ساعت ۱۰ الی ۱۲ صبح
☆احتمال ۲: یکشنبه - سه شنبه - پنجشنبه ساعت ۸ الی ۱۰ صبح
☆ریاضی عمومی ۲ : شنبه - دوشنبه - چهارشنبه ساعت ۱۳ الی ۱۵ بعدازظهر
☆معادلات دیفرانسیل یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۰ الی ۱۲ صبح و روز چهارشنبه ساعت ۸ الی ۱۰ صبح
☆مبانی علوم ریاضی دوشنبه ساعت ۱۵ الی ۱۷ بعدازظهر و سه شنبه و چهارشنبه ۱۷ الی ۱۹ بعدازظهر
همچنین تاریخ امتحانات پایان ترم تابستان به این شرح است:
ریاضی عمومی ۲ : ۱۳۹۷/۶/۳ ساعت ۱۰ صبح
معادلات دیفرانسیل و مبانی علوم ریاضی : ۱۳۹۷/۶/۵ ساعت ۱۰ صبح
احتمال ۱ و احتمال ۲ : ۱۳۹۷/۶/۷ ساعت ۱۰ صبح

همچنین بقیه دروس به حد نصاب نرسیده و تشکیل نخواهد شد متقاضیانی که دروس دیگر را انتخاب نموده اند در فرصت باقی مانده نسبت به حذف آنها اقدام و در صورت تمایل دروس ارائه شده را انتخاب نمایند

معاونت آموزشی