ارزشیابی دروس نیمسال دوم 97-96

ارزشیابی دروس نیمسال دوم 97-96

ارزشیابی دروس نیمسال دوم 97-96 از تاریخ دوشنبه 14 خرداد ماه آغاز خواهد شد.

یکشنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ 513

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
ارزشیابی دروس نیمسال دوم 97-96 از تاریخ دوشنبه 14 خرداد ماه آغاز خواهد شد.
انجام ارزشیابی الزامی بوده و تازمانی که کلیه مراحل ارزشیابی به طور کامل انجام و ثبت نگردد، امکان دسترسی به هیچیک از قسمتهای کارتابل میسر نخواهد بود
پس از انجام کامل ارزشیابی تک تک دروس و ثبت آن، یک بار از کارتابل خود خارج و مجددا وارد شوید تا دسترسی به منوی اصلی کارتابل باز گردد.
با توجه به تاثیر مثبت نتایج ارزشیابی در کیفیت آموزشی، خواهشمند است در انجام این مرحله دقت لازم را مبذول نمایید
معاونت آموزشی